Sistem za interakciju firme sa klijentima

Sistem za interakciju sa klijentima prema organizacijskim potrebama svake firme posebno.


IDK CRM - Sistem za interakciju firme sa klijentima

IDK CRM Sistem za interakciju firme sa klijentima

IDK CRM je web sistem za interakciju firme sa klijentima. To često uključuje korištenje tehnologije za organizaciju, odnosno automatizaciju i usklađivanje prodaje, marketinga, usluga, kao i tehničke podrške. IDK CRM se sastoji od mnogih značajki i alata već po instalaciji, ali mi gradimo CRM prema organizacijskim potrebama svake firme posebno.